Make your own free website on Tripod.com

Ex. Municipal Councillor of M.C.G.M.

Home
About....
My Work
My Album
My Team
Assembly Elaction 2009
BMC Elaction 2007
History of MCGM/BMC
Result
List of NCP Corporetar's
Contact Me

List of NCP Corporetar's

Sr.

Name

Address

Ward

No

Contact

 

01

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

04

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

08

 

 

 

09

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

SHRI NIYAZ AHMED VANU

 

 

 

 

SMT.SANDHYA VIPUL DOSHI

 

 

 

KUM.SARIKA GRESES OSTIN

 

 

 

SMT.VIDYA

AJIT CHAVAN

 

 

 

SHRI.SHARAD SHIVKUMAR PAWAR

 

 

 

 

SHRI HARUN KHAN

 

 

 

 

 

ADV.MANGESH BANSOD

 

 

 

SMT.GULSHAN SALIM CHOUHAN

 

 

 

SHRI.ABDUL RASHID A.MALIK

 

 

 

SMT.CHARU CHANDAN SHARMA

 

 

 

 

KUM.RAKHI JADHAV

           

 

 

 

 

SMT.BHARATI DHANANJAY PISAL

 

 

 

SHRI.AJIT B.BAORANE

 

 

 

SHRI BHASKARN.

KHURSUNGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanu House,

Nr. Sujata Hotel, S.M.D. Road,

Antop Hill, Mumbai 400037

 

 

Navvarsha Co.Op.Society,

Plot No 58/D6, Gori Sector 1, Mumbai 400091

 

 

Ostin Gresrs House,

Kharodi Gaon, Marve Road, Malad (E) Mumbai 400095

 

 

Sai Darshan, Paranjpe Schemf, B-3,Hanuman Road Vileparle, Mumbai 400057

 

 

702 Lake Site, A Wing ,Raheja Vihar, Opp. Chandivali Studio,

Chandivali Road, Powai ,Sakinaka. Mumabi

400072

 

 

2/C, Pawai Vihar Complex, Room No 201 , Adishankar acharya Marg.Pawai , Mumbai  400076

 

 

163, Savatamali  Bhuva, R,No,7. Dr Ambedkar Rd,Byculla Mumbai 400027

 

 

 

Null Bazar Mumbai, 400003

 

 

 

218/C14, Noor Manzil,Lal Bahadur Shashtri Marg,Kurla (W) Mumbai 400070

 

 

Chtita Prem Niwas,Hanuman Tekdi,Hari Om Naga, Pawai, Mumabi 400076

 

 

 

285,Saraswati Co.op.HSG.Soc. Room No 3/4, Ankush Gavade Mrag,Pant Nagar.Ghatkopar(E) Mumbai 400075

 

 

47/11,Aakash Apartment,Datar Colony,Bhandup, Mumbai 400042

 

 

Om Sainath Society,Kokani Pada,Kurar Villege,Malad(E) Mumbai 400097

 

 

Room No 3, Panciikuti Chawl,Mane Compound, Kajupada,Borivali (W) Mumbai 400016

 

 

170

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

44

 

 

 

 

36

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

202

 

 

 

 

220

 

 

 

161

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

126

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

38

 

 

 

 

10

 

24175182

9820126366

 

 

 

 

9870008999

 

 

 

 

9833674819

 

 

 

20581441

9967356011

 

 

 

 

9820023657

 

 

 

 

 

 

9819813940

 

 

 

 

23727929

23856198

22856198

9869012788

 

 

9821014410

23468198

23465615

 

9892059761

9821238787

 

 

 

5795461(Factory)

5783893

5782428

9820093927

 

25113108

9820544696

9323218080

 

 

 

 

5600911

3442374

9820034234

 

 

9224257943

 

 

 

 

9867169753

9869664997

28974883